Практика усного та писемного мовлення
Викладач Зубченко О.С.
Оновний навчальний посібник "Практичний курс англійської мови (для студентів ІІІ курсів) В.В.Іванчук
Додаткові навчальні посібники "Практичний курс англійської мови (частина ІІІ)" Dictum Factum Л.М.Черноватий, В.І.Карабан
"Практичний курс англійської мови (частина І)" Dictum Factum Л.М.Черноватий, В.І.Карабан

Курс призначено для студентів 2-го курсу заочної форми навчання.

Після вивчення курсу студенти мають розуміти та виявляти вміння комунікативно реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подано у коротких оповіданнях, коротких розмовах, радіо- та телепрограмах; оригінальних художніх адаптованих текстах; в історіях та описах, особистих листах, газетних статтях, у розмовних темах, вивчення яких передбачається упродовж першого року навчання, у стандартному, чітко сформульованому та артикульованому тексті, що включає інформацію про суспільне життя, в аудіо- та відео- записах з усіх видів громадського життя в рамках розмовних тем, передбачених програмою.

Практика усного та писемного мовлення
Викладач Зубченко О.С.
Оновний навчальний посібник "Практичний курс англійської мови (для студентів ІІІ курсів) В.В.Іванчук
Додаткові навчальні посібники "Практичний курс англійської мови (частина ІІІ)" Dictum Factum Л.М.Черноватий, В.І.Карабан
"Практичний курс англійської мови (частина І)" Dictum Factum Л.М.Черноватий, В.І.Карабан

Курс призначено для студентів 3-го курсу денної форми навчання (1-й семестр).

Основними принципами роботи на третьому році навчання є: зосередження на змінах від поступового розвитку до вільної практики; розмовні теми відносяться до блоку „Професійні питання”; матеріал, що використовується, належить до більш високого рівня складності.
Метою роботи на ІІІ курсі є подальший розвиток уміння використовувати складніший рівень лексичного матеріалу та граматичних структур в усному та писемному спілкуванні, вміння краще розуміти спосіб життя людей англомовного світу, їх цінності та манеру поведінки.

Курс призначено для студентів 3-го курсу денної форми навчання (2-й семестр).

Основними принципами роботи на третьому році навчання є: зосередження на змінах від поступового розвитку до вільної практики; розмовні теми відносяться до блоку „Професійні питання”; матеріал, що використовується, належить до більш високого рівня складності.
Метою роботи на ІІІ курсі є подальший розвиток уміння використовувати складніший рівень лексичного матеріалу та граматичних структур в усному та писемному спілкуванні, вміння краще розуміти спосіб життя людей англомовного світу, їх цінності та манеру поведінки.

Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності "Філологія" денної форми навчання.

Теми, які вивчають в структурі курсу:"Theatre", "Cinema", "Art", "Personality"

Автор курсу  - ст. викл. кафедри практики та методики навчання англійської мови Сніжко Антоніна Миколаївна