Основи правознавства. Курс  "основи правознавства" для студентів IV курсу Університетського коледжу спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво. Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".