Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» є формування методичних компетенцій майбутнього вчителя початкової школи. Під методичною компетенцією вчителя розуміють діяльність вчителя, яка базується на сформованості загальних і конкретних методичних вмінь, що спираються на знання і навички, сформовані при вивченні математики, інформатики, математичної логіки, методів обчислень, педагогіки, психології, філософії, методики навчання математики і пов’язані з навчанням інформатики в системі освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс інформатики з елементами програмування» є ознайомлення студентів з актуальним програмним забезпеченням навчального призначення для дітей молодшого шкільного віку, формування системи фундаментальних знань з основ програмування та вмінь використовувати середовища виконавців алгоритмів для ознайомлення дітей з основами програмування. 

Курс «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» призначений для студентів зі спеціальності “Дошкільна освіта”, які засвоїли навчальний курси “Інформатика”, мають початкові знання і навички роботи на персональному комп'ютері в середовищі Windows, вміють застосовувати основні офісні програми з пакету MS OFFICE. Дисципліна вивчається у VІ-му семестрі ІІІ-го курсу та закінчується заліком.

Обсяг - 1,5кредити.

Метою вивчення курсу є формування у студентів інформаційних компетентностей, необхідних у професійній діяльності.

Дисципліна «Комп’ютеризація в юридичній діяльності» призначена для студентів із спеціальності “Правознавство”, які засвоїли навчальні курси “Інформатика” і  “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, мають початкові знання і навички роботи на персональному комп'ютері в середовищі Windows, вміють застосовувати основні офісні програми з пакету MS OFFICE. Дисципліна вивчається тільки у VІІ-му семестрі ІV-го курсу та закінчується заліком.

Дисципліна «Комп’ютеризація в юридичній діяльності» призначена для студентів із спеціальності “Правознавство”, які засвоїли навчальні курси “Інформатика” і  “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, мають початкові знання і навички роботи на персональному комп'ютері в середовищі Windows, вміють застосовувати основні офісні програми з пакету MS OFFICE. Дисципліна вивчається тільки у VІІ-му семестрі ІV-го курсу та закінчується заліком.