Мета курсу – виробити на теоретичному і практичному рівні навички, уміння та технологічні прийоми із застосування та дотримання професійних стандартів, що застосовуються в журналістиці періодичних друкованих видань, радіо й телебачення, інформаційних агентствах, інтернет-виданнях. Завдання курсу передбачає поряд з іншими фаховими дисциплінами вироблення теоретичних орієнтирів, основ підходу до аналізу явищ практики. При цьому увага зосереджується на співвідношенні теорії і практики, формуванні методологічних основ вивчення журналістських дисциплін, ролі наукового знання про закономірності функціонування ЗМІ. 

Завдання курсу: студенти повинні оволодіти професійними та етичними стандартами, що застосовуються в журналістиці періодичних друкованих видань, радіо й телебачення, інформаційних агентствах на науково-теоретичному та, передусім, практичному рівні.

Навчальний курс розкриває особливості діяльності працівників ЗМІ, спрямованої на випуск газетно-журнального видання, від задуму до просування видання до читача. Під час вивчення курсу, студенти переконаються, що творчий фах потребує наполегливої праці, постійного пошуку та самовдосконалення.

Метою навчального курсу «Газетно-журнальне виробництво» є набуття знань та навичок, необхідних для роботи у сучасному друкованому ЗМІ, формування комплексного погляду на фах журналіста газетно-журнального видання, бачення своєї роботи у системі завдань, інформаційної політики та цінностей усього видання.

Завдання курсу:

-         З‘ясування типології газетно-журнальних видань та видань на сучасному медіаринку;

-         Ознайомлення з процесом організації і випуску газетно-журнального видання;

-         Поглиблення набутих знань щодо жанрів журналістики, тренування навичок написання текстів у різних жанрах;

-         З‘ясування головних вимог щодо оформлення газетно-журнальних видань.