Даний електронний навчальний комплекс є презентацією фрагменту методичної системі дистанційного навчання інформатичних дисциплін, в якій показано новий підхід до структуризації змісту комплексу, а саме наявність згрупованого матеріалу, який включає теоретичний матеріал, завдання та зразки виконання практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, систему поопераційного контролю усіх видів завдань, методичні рекомендації студентам з освоєння розділів навчальних інформатичних дисциплін, списки рекомендованої літератури, додаткові матеріали та ін.