Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації 2016/2017 навчального року!

Перш ніж почати опрацьовувати навчальні модулі радимо ознайомитися із Інструкцією користувача порталу е-навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Оберіть термін дистанційного навчання, що зазначений у вашому направленні:

jQuery UI Accordion - No auto height

8 тиждень / термін навчання: 24.10-28.10.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство в системі освітньо-виховної діяльності ЗНЗ Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагога Перейти
4 Психологічна профілактика девіантної поведінки дітей різного шкільного віку
Перейти
5 Стан народної освіти та просвітницька діяльність громадських організацій України кінця ХІХ початку ХХ століття
Перейти
6 Організація особистісно орієнтованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Перейти
7 Створення освітніх електронних ресурсів (портфоліо, презентації, блоги, сайти)
Перейти
8 Перевернуте навчання: що це таке і як його організувати
Перейти
9 Швидко і мобільно: організація дистанційного навчання на платформі соціальної мережі Facebook Перейти
10 Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі ЗНЗ Перейти
11 Пізнавальний розвиток дітей раннього віку Перейти
12 Прогресивні системи музичного виховання дітей: світовий досвід Перейти
13 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
14 Елементи комбінаторики, статистики, теорії ймовірностей Перейти
15 Актуальні питання інклюзивної освіти Перейти
16 Виховна діяльність педагога – органічна інтегрована складова в процесі навчання та розвитку особистості Перейти
17 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання Модуль в розробці
18 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу Перейти
19 Розвиток навичок декодування у процесі навчання читання та аудіювання Модуль в розробці

7 тиждень / термін навчання: 17.10-21.10.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Правове забезпечення освіти Перейти
2 Українознавство в системі освітньо-виховної діяльності ЗНЗ Перейти
3 Стан народної освіти та просвітницька діяльність громадських організацій України кінця ХІХ початку ХХ століття Перейти
4 Організація особистісно орієнтованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Перейти
5 Розвиток критичного та креативного мислення школярів
Модуль в розробці
6 Створення та методика використання інтерактивного відео у навчальному процесі
Перейти
7 Створення освітніх електронних ресурсів (портфоліо,презентації, блоги, сайти)
Перейти
8 Створюємо електронний урок
Перейти
9 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання (для вчителів початкових класів)
Модуль в розробці
10 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу
Перейти
11 Психолого-педагогічні умови успішної адаптації дитини до шкільного навчання
Перейти
12 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагогів
Перейти
13 Пізнавальний розвиток дітей раннього віку
Перейти
14 Прогресивні системи музичного виховання дітей: світовий досвід
Перейти
15 Особистісно орієнтоване виховання: сутність та шляхи впровадження в практику дошкільних навчальних закладів
Перейти
16 Дитина в соціумі
Перейти
17 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві
Перейти
18 "Кольори натхнення" (модуль для дистанційного навчання на платформі Фейсбук)
Перейти
19 Набуття компетентності щодо опанування теорією при вивченні аксіом геометрії та їхніх безпосередніх наслідків Перейти
20 Основи екологічного менеджменту і екологічного виховання
Перейти
21
Розвиток навичок декодування у процесі навчання читання та аудіювання Модуль в розробці
22 Критичний погляд на роботу практичного психолога (за матеріалами світового кінематографа)
Перейти

6 тиждень / термін навчання: 10.10-14.10.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство в системі освітньо-виховної діяльності ЗНЗ Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Ідеал учителя у творах Бориса Грінченка та у працях педагогічних курсів та з'їздів Перейти
4 Організація особистісно орієнтованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Перейти
5 Безпечне використакння засобів побутової хімії Перейти
6 Швидко і мобільно: організація дистанційного навчання на платформі соціальної мережі Facebook Перейти
7 Перевернуте навчання: що це таке і як його організувати Перейти
8 Методика використання електронних засобів навчального призначення Перейти
9 Набуття процедурної компетентності при розв'язуванні логічних задач Перейти
10 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання Модуль в розробці
11 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу Перейти
12 Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі ЗНЗ Перейти
13 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
14 Виховна діяльність педагога – органічна інтегрована складова в процесі навчання та розвитку особистості Перейти
15 Актуальні питання інклюзивної освіти Перейти
16 Розвиток навичок декодування у процесі навчання читання та аудіювання Модуль в розробці

5 тиждень / термін навчання: 03.10-07.10.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство в системі освітньо-виховної діяльності ЗНЗ Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагога Перейти
4 Психологічна профілактика девіантної поведінки дітей різного шкільного віку Перейти
5 Ідеал учителя у творах Бориса Грінченка та у працях педагогічних курсів та з'їздів Перейти
6 Шляхи формування та удосконалення професійної компетентності вчителів літератури Перейти
7 Створюємо електронний урок Перейти
8 Excel у роботі вчителя Перейти
9 Оригінальні методи розв'язання фізичних задач Перейти
10 Методика використання електронних засобів навчального призначення Перейти
11 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання (для вчителів початкових класів) Модуль в розробці
12 Майстерність вишивання шовковими стрічками Перейти
13 Активізація пізнавальної активності молодших школярів шляхом застосування стратегій критичного мислення Модуль в розробці
14 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
15 Дитина в соціумі Перейти
16 Особистісно орієнтоване виховання: сутність та шляхи впровадження в практику дошкільних навчальних закладів Перейти
17 "Кольори натхнення" (модуль для дистанційного навчання на платформі Фейсбук) Перейти
18 Елементи комбінаторики, статистики, теорії ймовірностей Перейти
19 Актуальні питання інклюзивної освіти Перейти
20 Ефективні методи навчання лексики Модуль в розробці

4 тиждень / термін навчання: 26.09-30.09.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Інтерактивні технології у викладанні правознавства Перейти
4 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагога Перейти
5 Психологічні механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності Перейти
6 Стан народної освіти та просвітницька діяльність громадських організацій України кінця ХІХ початку ХХ століття Перейти
7 Формування соціокультурної компетенції вчителя німецької мови на матеріалі художньої культури бароко та просвітництва Перейти
8 Швидко і мобільно: організація дистанційного навчання на платформі соціальної мережі Facebook Перейти
9 "Хімія" Дистанційні курси на платформі Facebook Перейти
10 Як провести контроль знань без втрат часу на перевірку Перейти
11 Графічні методи: від складних задач до простих розв'язків Перейти
12 Методика підготовки й проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (компетентнісний підхід) Перейти
13 Набуття процедурної компетентності при розв'язуванні логічних задач Перейти
14 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання Модуль в розробці
15 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу Перейти
16 Система формування вмінь розв'язування сюжетних задач у початковій школі Перейти
17 Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі ЗНЗ Перейти
18 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
19 Дитина в соціумі Перейти
20 Виховна діяльність педагога – органічна інтегрована складова в процесі навчання та розвитку особистості Перейти
21 Актуальні питання інклюзивної освіти Перейти
22 Ефективні методи навчання лексики Модуль в розробці

3 тиждень / термін навчання: 19.09-23.09.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Стан народної освіти та просвітницька діяльність громадських організацій України кінця ХІХ початку ХХ століття Перейти
4 Психологічна профілактика девіантної поведінки дітей різного шкільного віку Перейти
5 Організація особистісно орієнтованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Перейти
6 Розвиток критичного та креативного мислення Модуль в розробці
7 Перевернуте навчання: що це таке і як його організувати Перейти
8 Створюємо електронний урок Перейти
9 Біологія. Дистанційні курси на платформі Facebook Перейти
10 Набуття компетентності щодо опанування теорією при вивченні аксіом геометрії та їхніх безпосередніх наслідків Перейти
11 Створення освітніх електронних ресурсів (портфоліо,презентації, блоги, сайти) Перейти
12 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання Модуль в розробці
13 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу Перейти
14 Адаптація учнів до шкільного навчання:психолого-педагогічний аспект Перейти
15 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
16 Дитина в соціумі Перейти
17 Особистісно орієнтоване виховання: сутність та шляхи впровадження в практику дошкільних навчальних закладів Перейти
18 Кольори натхнення (модуль для дистанційного навчання на платформі Фейсбук) Перейти
19 Інвалідність та суспільство Перейти
20 Ефективні методи навчання лексики Модуль в розробці

2 тиждень / термін навчання: 12.09-16.09.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Українознавство Перейти
2 Правове забезпечення освіти Перейти
3 Етнічна свідомість Модуль в розробці
4 Психологічна профілактика девіантної поведінки дітей різного шкільного віку Перейти
5 Ідеал учителя у творах Б.Грінченка та у працях педагогічних курсів та з'їздів кінця ХІХ - початку ХХ століття Перейти
6 Соціокультурна компетентність Модуль в розробці
7 Сучасні демографічні проблеми України та світу Перейти
8 Інвалідність та суспільство Перейти
9 Навчання лексики Модуль в розробці
10 Швидко і мобільно:організація дистанційного навчання на платформі соціальної мережі Facebook Перейти
11 Візуалізація навчальної інформації Перейти
12 Тестові технології Модуль в розробці
13 Сучасні технології навчання. Метод проектів Перейти
14 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
15 Виховна діяльність педагога – органічна інтегрована складова в процесі навчання та розвитку особистості Перейти
16 Методика використання електронних засобів навчального призначення Перейти

1 тиждень / термін навчання: 05.09-09.09.2016

Навчальний модуль Посилання на курс
1 Правове забезпечення освіти Перейти
2 Психологічні механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності Перейти
3 Ідеал учителя у творах Бориса Грінченка та у працях педагогічних курсів та з'їздів Перейти
4 Особистісно орієнтоване виховання: сутність та шляхи впровадження в практику дошкільних навчальних закладів Перейти
5 Елементи медійної освіти Модуль в розробці
6 Методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві Перейти
7 Створюємо електронний урок Перейти
8 Безпечне використання засобів побутової хімії Перейти
9 Excel у роботі вчителя Перейти
10 Перевернуте навчання: що це таке і як його організувати Перейти
11 Створення та методика використання інтерактивного відео у навчальному процесі Перейти
12 Набуття процедурної компетентності при розв'язуванні логічних задач Перейти
13 Організація особистісно орієнтованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Перейти
14 Розвиток критичного мислення на уроках біології та хімії Перейти
15 Сучасні демографічні проблеми України та світу Перейти
16 Ефективні методи навчання лексики Модуль в розробці
17 Застосування тестових технологій у практиці педагогічного оцінювання Модуль в розробці
18 Візуалізація навчальної інформації на уроках біології та хімії Перейти
19 Педагогічна майстерність вчителя в сучасних фільмах про школу Перейти

*** Модулі, що перебувають в розробці будуть доступні для проходження найближчим часом. Їх можна буде опрацювати в будь-який зручний час, не залежно від періоду проходження, що зазначений у направленні. Слідкуйте за посиланнями на модулі у відповідних термінах (тижнях) навчання.

  Skip новини порталу

  Новини порталу

  Picture of Адміністратор ДН
  Відновлення дистанційного навчання в ІППО
  by Адміністратор ДН - Tuesday, 4 October 2016, 10:45 AM
   

  4 жовтня 2016 року об 11:00 відновлюється робота порталу дистанційного навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Університету імені Бориса Грінченка.

  Радимо слухачам уважно ознайомитися з Інструкцією щодо проходження дистанційних модулів.

  Увага! Слухачів, які буди помилково зареєстровані і не вказали прізвище/ім'я та адресу електронної пошти  було вилучено з бази користувачів.

  Уважно слідкуйте за інформацією та оголошеннями на порталі!

  Read the rest of this topic
  (58 words)
   
  Picture of Ірина Павлівна Воротникова
  Для розробників курсів
  by Ірина Павлівна Воротникова - Tuesday, 16 June 2015, 10:32 AM
   

  Шановні колеги ,для створення дистанційних курсів нового формату пропонуємо Вам ознайомитися з методичними рекомендаціями та скористатися корисними посиланнями для створення динамічних, інтерактивних завдань. Основні вимоги до сертифікації електронних навчальних курсів розміщено на сайті Уеіверситету  (структура ЕНК, вимоги до проведення експертизи ЕНК).

   

  Skip course categories