Метою модуля є: ознайомлення вчителів трудового навчання із суттю інноваційних педагогічних технологій, їх використанням під час викладання предметів «Трудове навчання», «Технології»; формування умінь використовувати інноваційні педагогічні технології  на уроках трудового навчання, технологій.

В основу програм трудового навчання 11 – річної школи покладено проектно-технологічну діяльність учнів. Зміст модуля спрямований на удосконалення та підвищення професіоналізму вчителя з питань організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, методики використання методу проектів, оформлення творчих проектів і т.ін. Практичні заняття, рекомендації щодо проектно-технологічної діяльності учнів за класами (5-12 клас) допоможуть учителям підвищити ефективність проектно-технологічної діяльності учнів у процесі викладання трудового навчання.

Пропустити Навігація