Зміст модуля передбачає розширення кола знань та умінь учителів фізичної культури щодо правил техніки безпеки, надання першої долікарської допомоги під час проведення уроків. Розкрито сутність компетентності вчителя з питань нормативних вимог Базової програми, що забезпечують життєдіяльність учнів. Здійснено аналіз переваг та недоліків заняття як форми організації учнів із безпечної діяльності. Подано характеристику типів, структури та змісту занять із фізичної культури з метою організації безпечної життєдіяльності учнів на уроках, формування компетентності вчителя з питань профілактики травматизму та збереження життя і здоров'я школярів.

Навчальна програма курсів спрямована на ознайомлення вчителів фізичної культури з новими освітніми технологіями навчання, відпрацювання практичних та теоретичних навичок з використанням освітніх інноваційних технологій на уроках, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури та якісному їх засвоєнню учнями. Тематика курсу побудована з врахуванням педагогічного досвіду вчителів, рівня їх теоретичної підготовленості для роботи в школі.

Пропустити Навігація