Зміст модуля включає в себе теоретичні та практичні засади конструювання змісту художньої освіти в загальноосвітній школі, аналіз існуючих програм з образотворчого мистецтва. Розглядаються основні дидактичні поняття процесу формування творчої особистості учня та підготовка вчителя до забезпечення психологічних і педагогічних умов, організаційних форм творчої навчальної діяльності учнів
У розділі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування основних категорій процесу формування творчої особистості учня. Визначаються поняття«творча особистість», «творчі можливості учня», «творча активність», «творчий процес». Обґрунтовується теоретична модель творчої особистості учня, зміст творчих якостей учня, рівні і критерії їх оцінювання; розглядаються специфіка формування творчої особистості учня та проблеми управління творчим розвитком особистості в навчально-виховному процесі
У модулі розкривається сутність мистецької освіти як освітньої галузі, її структура, специфіка, види та функції, історію розвитку; пріоритетні напрямки модернізації методики викладання образотворчого мистецтва; висвітлюються новітні педагогічні технології у галузі художньої освіти з подальшим їх практичним опрацюванням
Пропустити Навігація