Широке запровадження в навчальний процес візуалізації інформації сприяє розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формуванню умінь самостійно аналізувати, конструювати та моделювати знання,а також надаєрезультатам шкільного навчання практичної значущості. Візуалізації навчальної інформації логічно поєднується із інтерактивним навчанням, проектуванням,розвитком критичного мислення, це вимагає від учителя постійного вдосконалення педагогічної діяльності та майстерності.

Фаховий дистанційний модуль «Візуалізації навчальної інформації у викладанні біології та хімії» спрямований на підвищення науково-теоретичного, методичного й загальнокультурного рівня вчителів.

Модуль ознайомить учителів із методикою викладання, а також із використанням різних видів та форм роботи на уроках біології. Розглянуто також питання моделювання та проведення уроків різних типів, інноваційні педагогічні технології, що дають змогу врахувати еволюцію сучасного учня як особистості.

Модуль « Диференціювання змісту біологічної освіти в профільній школі» спрямований на поглиблення знань вчителів та учнів з біології за курс старшої школи, зміцнення міжпредметних зв’язків, удосконалення практичних навичок з предмету.

Модуль «Інтерактивні методи навчання при викладанні основ здоров’я та формуванні здорового способу життя в учнів 5-9 класів» ознайомить учителів із методикою викладання основ здоров’я в 5-9 класах, а також із використанням різних видів та форм роботи на уроках.

Модуль спрямований на висвітлення актуальності питань захворюваності на ВІЛ/СНІД. Даються методичні рекомендації по формуванню здорової поведінки та самосвідомості, по удосконаленню профілактичної роботи з школярами.

Модуль « Підготовка обдарованих учнів до олімпіад та роботі в МАН з біології та екології» пов’язаний зі зміною ролі вчителя, який не тільки навчає, а й формує особистість учня через організацію його активної навчальної діяльності, самоорганізацію та самоконтроль, розвиток творчості. Ця проблема пов’язана з пошуком та використанням на уроках ефективних методичних прийомів та комп’ютерізацією навчання. Такий підхід важливий для активізації діяльності школярів на уроках та в позакласний час, підвищує їх творчу ініціативу при участі в олімпіадах та роботі в МАН з біології та екології
Пропустити Навігація