Модуль передбачає ознайомлення вчителів з аналізом психолого-педагогічної літератури та шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Модуль також знайомить вчителів з методикою розвитку пізнавальної активності, самостійності та критичного мислення на уроках хімії та біології.

Модуль передбачає ознайомлення вчителів з аналізом психолого-педагогічної літератури та шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; структурою пізнавальної дільності учнів, її значенням у формуванні ключових компетентностей. Модуль також знайомить вчителів з методичними підходами до розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема пізнавальної активності та самостійності.

Модуль передбачає ознайомлення з нормативною базою та методичним забезпеченням профільного навчання, з підходами до диференціації старшої школи в країнах зарубіжжя. Учителі розглянуть специфіку викладання хімії в класах різних напрямів профілізації, психологічні особливості учнів, що обирають різні профілі,  основні методичні прийоми навчання учнів старших класів та місце комп'ютерних технологій у профільному навчанні.

У даному курсі розглядається методологія екології та екологічного менеджменту. Відокремлюються поняття екології та енвайроментології. Розкривається суть різниці двох підходів до вивчення природи. Обговорюються питання структури екології та основні принципи екологічного виховання.

 Курс „Проблеми безпечного використання засобів побутової хімії” призначений для широкого кола слухачів: викладачів хімії,біології, екології, безпеки життєдіяльності, викладачів економіки, класних керівників, а також вихователів і завгоспів дошкільних навчальних закладів.

До пріоритетів освіти сьогодні відносяться не тільки вміння оперувати власними знаннями, але й готовність змінюватись та пристосовуватись до сучасних потреб, активно діяти, навчатись самостійно упродовж життя. Тому головною метою освіти стає не інформативність, а опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, формування самоосвітньої компетентності, що дає змогу підвищити рівень навчальних досягнень учнів.

Модуль також знайомить вчителів з методичними підходами до розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема пізнавальної активності та самостійності. Розглядаються можливості використання методики «Читання и письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПРКМ), групового навчання, використання контекстих задач, ситуативних завдань для формування пізнавальної активності та самостійності.

Пропустити Навігація