Наставництво – це інвестиція в довгостроковий

розвиток організації, в її «здоров'я».

Девід Майстер

У своїй роботі вихователі-методисти повсякчас стикаються з молодими фахівцями, які не мають достатнього досвіду для успішного проходження адаптаційного періоду в реальних умовах дошкільного навчального закладу. Невдалий досвід досить часто завершується для них відмовою від амбітних цілей – стати майстрами в царині дошкільної освіти. Поряд із вчорашніми випускниками уваги вихователя-методиста потребують і новоприбулі працівники (нехай навіть і з досвідом), і ті педагоги, які, можливо, переживають певні епізодичні труднощі, що пов’язані із введенням інновацій і т.д.

Відомо, що основними елементами системи розвитку педагогічного персоналу є набуття досвіду, навчання і наставництво. Інститут наставництва не новий: ідея набула широкого поширення в нашій країні ще за радянських часів; вона дуже популярна і в західних країнах. У цьому модулі ми розглянемо, що собою являє сучасне наставництво, як зробити його ефективним, хто може бути наставником і які вимоги до нього висуваються, як побудувати взаємини із підопічним, як скласти план наставництва і багато інших питань.

Навчальний курс «Психологічні особливості формування етнічної свідомості, як передумови патріотичного виховання»

Навчальний курс “Організаційно-методичні напрями розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві» розкриває сучасні наукові концепції, поняття, методи та технології розвитку мовленнєвої особистості дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу. Матеріал побудовано відповідно до мети національної дошкільної освіти: створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації дитини, формування її життєвої, в тому числі і мовленнєвої компетентності, ціннісного ставлення до світу Природи, Людей, Культури, Самої Себе.

У модулі розглядаються основні вимоги до планування роботи дошкільного навчального закладу. Розкриваютьсямета, завдання,  принципи та рівні планування. Подаються методичні рекомендації щодо складання річного плану ДНЗ, з використанням конкретних прикладів.

У процесі вивчення модуля слухачі познайомляться із теоретичними засадами проблеми, зокрема, сутністю основних понять, специфікою дошкільного віку як періодом початкового фактичного становлення особистості, перевагами особистісно орієнтованого підходу, порівняно із директивним

зміст даного модуля дозволить керівникам дошкільних навчальних закладів глибше оволодіти теорією сучасного діловодства, а також опанувати практичними навичками складання та оформлення ділових паперів. Отримані знання та навички стануть у пригоді при складанні службових документів. Курс розроблено з урахуванням сучасних директивних, методичних та інструктивних матеріалів, практики організації діловодства та документування.

Навчальний курс «Профілактика професійного та емоційного вигорання педагога» спрямований на формування розуміння таких понять як емоційне та професійне вигорання; розкриває механізм як  професійні стреси та їх основні прояви стають чинниками «вигорання»; чому синдром «професійного вигорання», як результат хронічного професійного стресу педагогічних працівників, шкодить здоров’ю працівників; яку обрати стратегію і тактику подолання психоемоційного «вигорання», щоб вона була запорукою культури здорового персоналу.

         Вивчення змісту модуля передбачає формування у педагогів зваженого ставлення до свого здоров’я, визначення пріоритетів професійної діяльності та вміння управляти власним часом, визначення власного рівня успіху та використання своїх сильних сторін у подоланні синдрому «професійного вигорання», розширення сфер своєї життєдіяльності, створення групи соціальної підтримки, забезпечення правильного підходу до власної самопідтримки та комфортної ситуації роботи тощо.

Пропустити Навігація