Дистанційні модулі вибіркової частини курсів півищення кваліфікації за темою "Технології"

 Jрганізація дистанційного навчання на платфлрмі соціальної мережі Facebook

   У модулі розглядаєстя приклад створення електронного уроку, який рекомендований для подачі у якості випускної роботи.

Змістовий модуль спрямований на розвиток другого та третього рівнів ІКТ компетеності вчителів відповідно до Міжнародних стандартів затверджених Юнеско: створення   нових знань засобами ІКТ. Створення і використання блогів, сайтів, електронних дидактичних і методичних матеріалів, портфоліо.


Змістовний модуль спрямовано на розвиток ІКТ компетеності вчителів щодо формування інформаційної культури щодо виконання нормативів з авторського права,   забезпечення інформаційної безпеки навчального процесу та формування культури е-спілкування у учнів. Навички щодо використання програм батьківського контролю та інших для забезпечення інформаційної безпеки учнів та виконання ними санітарних норм при роботі з комп'ютером

Змістовий модуль спрямований на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної, практичної та інформаційної культури підготовки вчителя щодо методики впровадження електронних засобів навчального призначення на уроках: знання, вміння та навички класифікації, методику використання на уроках,формування компетенції організації роботи ЕЗНП в мережі (локальній та глобальній)

Змістовний модуль спрямовано на розвиток ІКТ компетеності вчителів, формування інформаційної культури щодо світових та державних тенденцій та нормативів інформатизації освіти. Протягом навчання вчителі аналізують рівень власної ІКТ компетеності відповідно до Міжнародних стандартів, затверджених ЮНЕСКО та вибудовують індивідуальну траєкторію розвитку ІКТ компетеності з використанням відкритих чи платних онлайн ресурсів Інтел, Microsoft та ін

Пропустити Навігація