Вітальне слово розробника курсу Мерзлякової Олени Леонідівни кандидата психологічних наук старшого наукового співробітника НДЛ ІППО Київського Університету імені Бириса Грінченка докторанта Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Цей модуль присвячено усталеним поведінковим навичкам вчителя, їх аналізу та  можливій корекції.
Модуль містить наступні понятійні блоки (уроки)
1) Автоматична та усвідомлена поведінка. Асертивна поведінка вчителя та хибні комунікативні прояви. Види поведінки в складних та конфліктних ситуаціях взаємодії.
2) Поняття про поведінкове маніпулювання.Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.
3) Діалог як екологічний засіб педагогічної комунікації. Діалог у різних проявах та контекстах. Техніка інформаційного діалогу
4) Розширення комунікативних ролей учителя у просторі медійної освіти. Застосування сучасних ІКТ для підвищення ефективності взаємодії вчитель-учень-батьки.
Модуль передбачає проведення вебінару, присвяченого розвитку комунікативної культури вчителя. Приклад такого вебінару можна подивитись за посиланням
Засвоєння матеріалу модулю перевіряється за допомогою тесту на засвоєння понять та самостійної роботи. Самостійна робота передбачає створення учасниками курсу події-комунікації з колегами, учнями або батьками, та подальший аналіз психологічних складнощів, що виникли. 

Модуль фокусує увагу мікроклімат навчального закладу. Чи сприятливий цей мікроклімат для саморозвитку учнів і самих вчителів? Як змініти атмосферу навчального закладу на краще? Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Чим корисні інформаційно-комунікативні технології у розбудові простору саморозвитку. Означені питання є ключовими  для цьго модулю.

Модуль складається з таких інформаційних блоків:

Блок 5. Побудова та корекція організаційної культури класу.

Блок 6. Проектування діяльності, проектування самореалізації, життєве проектування - ефективні засоби розвитку й саморозвитку.

Блок 7. Супровід професійного самовизначення учнів. Сім кроків до визначення подальшого професійного шляху старшокласників.

Блок 8. Використання ІКТ для професійного саморозвитку вчителів.

Модуль передбачає проведення вебінару, присвяченого педагогічному супроводу професійного самовизначення учнів.

Засвоєння матеріалу модулю перевіряється за допомогою тесту на засвоєння понять  та самостійної роботи.  Самостійна робота - проектування педагогічного продукту із застосуванням ІКТ. Завдання самостійної роботи також знаходиться у вкладеному файлі.

Пропустити Навігація