Зміст курсу знайомить вчителів з типовими методичними помилками, недоліками та хибними уявленнями, що пов’язані із використанням понять і теорій, які були сформовані багато років тому. Окрім того, сучасні джерела інформації, якими користується вчитель (підручники,посібники, Інтернет, електронні носії) та курсові роботи вчителів теж містять чимало похибок, зокрема методичних. На жаль, основні хімічні поняття і терміни теж трактуються не однаково, навіть в межах України. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб зробити хімію в 12 –річній школі цікавим і доступним предметом, а знання, які вона надає –зрозумілими для учнів. Оскільки наука і теорія не стоять на місці, то вчителям необхідно систематично вносити корективи у свою педагогічну і викладацьку діяльність, методичну підготовку.


Пропустити Навігація