Дистанційний модуль «Підготовка вчителя географії до формування полікультурних знань учнів у процесі вивчення шкільного курсу «Географія культури» охоплює коло питань пов’язаних з елементами матеріальної та духовної культури країн та народів світу, дає загальну геокультурну характеристику світу та окремих його регіонів.