Психологія сучасної сім’ї


2017-2018 навчальний рік
В навчальній дисципліні розглядаються основні компоненти, функції та типологія сучасних родин, наведено характеристику гармонійних та деструктивних сімейних взаємин. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок побудови гармонійних сімейних взаємин.  Змістовий модуль I. Загальні питання психології сім’ї. Сім’я як предмет психологічного аналізу. Еволюція та сучасні тенденції розвитку сім’ї. Типові функції родини та її життєвий цикл. Психологічна структура та типологія сім’ї. Формальні та неформальні родинні ролі. Змістовий модуль ІІ. Психологія сімейних взаємин. Формування шлюбної пари. Психологія молодої родини. Поняття про конструктивні та деструктивні сімейні взаємини. Психологічні аспекти подружньої сексуальності та виховання дітей. Психологічні особливості неповних родин. Змістовий модуль III. Типові психологічні проблеми родинного життя. Психологічне здоров’я родини, його чинники та рівні. Детермінація, види та симптоми сімейних криз. Родинні сварки та конфлікти. Психологія подружньої зради. Руйнування родини через розлучення. Психологічні особливості повторних шлюбів.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології шлюбно-сімейних взаємин і формування світоглядного та функціонального образу Я-сім’янина

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу шлюбно-родинних взаємин, • вміння діагностувати типові психологічні проблеми родини та розробляти шляхи їх вирішення

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Столярчук Олеся Анатоліївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 4 4 0 0