Європейська та євроатлантична інтеграція


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна присвячена: вивченню основних положень про європейську та євроатлантичну інтеграцію, правову та інституційну системи Європейського Союзу та організаційну структуру і основні засади діяльності Північно-Атлантичного Альянсу (НАТО); ознайомленню з досвідом європейської інтеграції таких східно-європейських країн, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія, Хорватія та балтійських країн – Естонії, Латвії і Литви; вивченню політико-правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України та його особливостей.

Мета курсу

Формувати у студентів системне розуміння сучасних явищ і процесів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, ознайомлення з європеїзаційним досвідом східно-європейських та балтійських країн та особливостями політико-правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та здатність аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента

Програмні результати навчання

− знання про сутність і зміст європейської та євроатлантичної інтеграції, її процеси в східно-європейських та балтійських країнах; − вміння розуміти і оцінювати виклики та можливості євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України

Підрозділ

Кафедра правознавства,
Інститут суспільства
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 0 0 0 0