Історія ювелірного мистецтва


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни - ювелірне мистецтво від Давнього Сходу до ХХ ст. Аналізуються основні віхи історії світового ювелірного мистецтва Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії, Іспанії, Росії, України, держав Сходу - від давньоєгипетських скарбів у похованнях фараонів до коштовностей дому Фаберже.  Акцентується увага на створенні ювелірних шедеврів світового рівня відомості (маска Тутанхамона, золото Трої, скіфська пектораль, колекція англійських та швейцарських золотих, діамантових, смарагдових, сапфірових годиників XVIII ст., смарагдова збруя східних володарів у посольських подарунках, великодні яйця Фаберже тощо), історії їх виникнення, володння ними та інколи - знищення або зникнення

Мета курсу

Поглиблення базової компетентності (за спеціаліьністю) (художньо-творчої, загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію світового ювелірного дизайну, найвідоміші історичні коштовності світу, принципи їх застосування та історію володіння ними

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 0 4 4 0 0