Польська мова


2017-2018 навчальний рік
Курс спрямований на психологічне  сприйняття польської мови як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготовку до природної комунікації в усній і письмовій формах; усвідомлення польської мови  як засобу здобуття, розширення і поглиблення системних знань, а також засобу самостійного підвищення кваліфікації та можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій.

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетенції; розкриття потенціалу польської мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій

Програмні результати навчання

Засвоєння лексичних одиниць тематичного характеру; оперування граматичними структурами в усному і письмовому мовленні. Сприйняття на слух змісту монологічного і діалогічного мовлення у сфері комунікації; Використання засвоєного лексико-граматичного матеріалу в основних комунікативних ситуаціях неофіційного і офіційного спілкування

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Гуманітарний інститут
Кафедра української літератури і компаративістики (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 2 2 2 2 0 0