Дитяче експериментування та винахідництво


2017-2018 навчальний рік
В процесі опанування дисципліни студенти навчаться: - організовувати та проводити нескладні досліди з обєктами та явищами природи; - добирати обладнання та організовувати роботу в дитячих експериментальних лабораторіях; - використовувати самостійно створене портфоліо з експериментування та винахідництва в роботі з дітьми; - розуміти безмежні можливості пізнання, претворення та збереження природного довкілля. Під час викладання передбачається широке використання ІКТ: Утворення веселки, Вирощування кристалів  

Мета курсу

Підготовка педагогів до здійснення роботи з організації та керівництва роботою з дитячого експериментування та винахідництва в освітніх закладах.

Програмні результати навчання

- вміння критично мислити, навчатися самостійно, - здатність до формування взаємодії учасників експериментування, творчість, - вміння домірно ризикувати у пошуку нових знань, - здатність використовувати проектну діяльність в освітньому процесі, отримання інтелектуального задоволення від вирішення поставлених завдань

Підрозділ

Кафедра дошкільної освіти,
Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010101 Дошкільна освіта

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Бєлєнька Ганна Володимирівна, Волинець Юлія Олександрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 0 2 0 0 0 0