Історія світового кіно


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна орієнтована на формування знань студентів у сфері історії світового кіномистецтва. Основне завдання курсу  — ввести студентів творчих спеціальностей в контекст розвитку світового кінематографу. Курс має на меті: ознайомити студентів з історією становлення кінематографу від німого кіно до шедеврів світового кіно останніх років, долучити до розуміння особливостей кіномови, навчити виявляти структурні елементи кіномистецтва, аналізувати та трактувати його специфічні прийоми та ефекти

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей в предметній галузі

Програмні результати навчання

Студент повинен знати основні етапи історії розвитку кіномистецтва, еволюцію індустрії кіно, роль кіно в сучасній аудіовізуальній культурі; основні художні особливості мови кіно, образотворчі властивості кіномистецтва

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Кашшай Олена Спепанівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 4 0 0 0 0