Практикум з художньої кераміки


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни – техніки художньої кераміки, основи роботи з глиною, від задуму виробу до обпалу

Мета курсу

Поглиблення спеціальної (фахової) компетентності у студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" та розширення спеціальної (предметної) компетентності у студентів спеціальності "Дизайн"

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати: - знання основ з теорії та практики художньої кераміки та скла, - набути практичні навички роботи з глиною

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Викладачі

Бородай Олександр Андрійович, Гаврилова Ольга Ігорівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 2 2 4 0 0 0