Основи аніматорства з практикумом


2017-2018 навчальний рік
Зміст дисципліни спрямований на формування загальної культури особистості та розвиток умінь організації міжособистісної взаємодії, в основі якої лежать різні види мистецтва (театральне, кіномистецтво, циркове, мистецтво танцю тощо) та активна діяльність (мовленнєва, ігрова, рухова)

Мета курсу

Підготовка студентів до самовираження у різних видах діяльності та професійної організації дозвілля дорослих та дітей

Програмні результати навчання

Знання про культуру, форми, методи та технології організації дозвіллєвої діяльності представників різних верств населення. Уміння застосовувати засоби анімації для вирішення практичних завдань щодо використання потенціалу мистецтва, природи, фізичної культури з метою педагогічного просвітництва населення

Підрозділ

Кафедра дошкільної освіти,
Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010101 Дошкільна освіта

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Половіна Олена Анатоліївна, Стаєнна Олена Олександрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 0 0 0 2 0 0