Психологія управління


2017-2018 навчальний рік
Курс спрямований на надання студентам уявлення про управлінську діяльність, її філософію;  формування у майбутніх керівників психологічної готовності до управління; формування здатностей аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників у виробничому колективі.

Мета курсу

Формування загальних компетентностей щодо психологічного аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату у виробничому колективі

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – активність особистості управлінця та регуляції його поведінки; – структура та розвиток особистості керівника; – психологія керівництва і лідерства; – міжособистісні відносини в організації, психологія управлінського впливу; – психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління: планування, організовування, мотивування та контролювання; – психологічні основи інформаційного забезпечення управління, комунікативної компетентності та прийняття рішень; – психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності управлінця; – роль соціально-психологічної служби в процесі вдосконалення системи управління. Студенти набувають уміння та навички: – регуляції поведінки підлеглих і саморегуляції; – формування індивідуального стилю керівництва; – самоконтролю в екстремальних ситуаціях; – використання методів вивчення особистості працівника, складання характеристики його ділових та особистісних якостей; – формування продуктивних команд з урахуванням психологічних властивостей і міжособистісних відносин, здійснення ефективного управлінського впливу; – підвищення результативності реалізації загальних функцій управління з урахуванням впливу психологічних факторів; – оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психологічних аспектів; – психологічної регуляції на всіх етапах управлінської кар’єри.

Підрозділ

Кафедра державного управління та управління освітою,
Інститут суспільства
Кафедра управління (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030204 Міжнародна інформація, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Редько Сергій Іванович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 2 2 0 0 0 0