Апаратна фізіотерапія


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація». Направлена на формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей. ція». Направлена на формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей.  

Мета курсу

Мета курсу – формування у студентів цілісного уявлення про можливості використання методів фізіотерапії в лікувальному процесі, а також оволодіння методиками проведення фізіотерапвтичних процедур при різних захворюваннях

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати і прогнозувати вплив фізичного чинника на організм пацієнта та призначати відповідні реабілітаційні заходи у відновлювальних періодах. Здатність планувати методи фізіотерапії для хворих на стаціонарному, поліклінічному та санаторному етапах при захворюваннях, травмах, після хірургічних втручань. Здатність демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Після вивчення курсу «дисципліни медико-біологічного циклу»

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Бучинський Сергій Никодимович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (5) 0 0 0 5 0 0