Східний та точковий масаж


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація»  та «Фізичне виховання». Мета: лікування та нормалізація функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях, підвищення та підтримка життєвого тонусу організму, зміцнення здоров’я, попередження та профілактика захворювань на всіх етапах фізичної реабілітації хворих.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання східного та точкового масажу для нормалізація функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей пацієнта, уміння виконувати самомасаж та надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Харченко Галина Дмитрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (6) 0 0 0 6 0 0