Веб-програмування


2017-2018 навчальний рік
Курс містить сучасні відомості про таблиці каскадних стилів, створення інтерактивних Веб-сайтів з використанням мови JavaScript і динамічного HTML, програмування на JavaScript, основи програмування на PHP, проектування та створення веб-баз даних, збереження та отримання даних, з’єднання з сервером MySQL засобами PHP, виконання запитів і обробка результатів.

Мета курсу

Набуття студентами знань про Web-програмування, освоєння можливостей мов JavaScript, ASP, PHP для програмування Web-сайтів і Web-інтерфейсів до баз даних.

Програмні результати навчання

- Володіти базовими знаннями щодо специфікації CSS, інтеграції таблиці стилів в HTML документ, типів селекторів і особливості їх використання, наслідування стилів, стилів оформлення тексту, блочної розмітки веб-сторінки. - Мати уявлення про створення інтерактивних Веб- сайтів з використанням мови JavaScript і динамічного HTML, взаємодію з сервером за технологією Ajax, використання плагінів. - Здатність застосовувати об’єктно-орієнтоване програмування на PHP, демонструвати навички збереження та отримання даних, використання масивів, роботи з текстом, регулярними виразами, повторного використання коду і створення функцій. - Здатність демонструвати взаємодію з файловою системою і сервером, роботу з датою і часом, створення графіки, керування сесіями. - Володіти навичками використання баз даних при розробці Веб-застосувань, проектування веб-баз даних, створення баз даних, з’єднання з сервером MySQL засобами PHP.

Підрозділ

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін,
Інститут суспільства
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.040302 Інформатика

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Яскевич Владислав Олександрович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (5) 3 2 0 0 0 0