Глибинна психологія та основи психоаналізу


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна пропонує поглиблений виклад основних  психоаналітичних концепцій та теорій глибинної психології. Курс сприяє розвитку модусу глибинно-психологічного розуміння психічних феноменів

Мета курсу

Розширення фахової компетентності «Уміння застосовувати знання та розуміння основних концепцій, теорій та фактів для прогнозування стратегії професійної діяльності»

Програмні результати навчання

Знання та навички застосовування глибинно-аналітичних принципів і парадигм до розуміння проявів психічної активності людини.

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини
Кафедра практичної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.030103 Практична психологія

Особливі умови

Після вивчення курсу ««Психологія особистості», «Історія психології» "Психологічне консультування"»

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 0 4 0