Методика логопедичного масажу


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни: методика проведення логопедичного масажу в залежності від стану м’язового тонусу та емоційного стану дитини; техніка використання логопедичного масажу при різних порушеннях розвитку мовлення дитини; інструментальні методи  використання логопедичного впливу (зонди, інноваційнй пристрої тощо); методика проведення масажу дітям раннього віку;   нетрадиційні методи корекційно-компенсаторного впливу в  роботі з особами, які мають різні порушення мовлення (точковий масаж, метод метамірної стимуляції, самомасаж тощо); комплексне використання логопедичного масажу, масажу рук та логопедичної лікувальної фізкультури.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методів корекційно-компенсаторного впливу в роботі з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основної фахової логокорекційної компетентності .

Програмні результати навчання

Оволодіння методикою логопедичного масажу. Формування навичок проведення логопедичного масажу.

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (6) 0 0 3 3