Спортивний масаж


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання». Мета: підготовка спортсменів до спортивної діяльності, вдосконалення фізичних якостей, досягнення спортивної форми і більш тривалого її підтримання, відновлення та підвищення працездатності спортсменів перед змаганнями, боротьба зі втомою, профілактика та лікування травм у спортсменів різних видів спорту.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання спортивного масажу для відновлення та підвищення працездатності спортсменів різних видів спорту.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання спортивного масажу з урахуванням етапу спортивного тренування, характеру навантажень, функціонального стану спортсмена.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна, Рижковський Володимир Олегович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (6) 0 0 3 3 0 0