Дитячий масаж


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання». Мета: вивчення основ масажу, сформувати знання, вміння і практичні навички з проведення основних та додаткових прийомів дитячого масажу, застосовувати у фізичному вихованні здорової дитини, а також у комплексній терапії при захворюваннях у дітей різного віку, як засіб виховання, загартування та зміцнення здоров’я.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з використання дитячого масажу для нормалізація функцій організму дітей при різних захворюваннях та ушкодженнях.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей дитини, надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна, Харченко Тетяна Гадульзянівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (6) 0 0 6 0 0 0