Реабілітаційний та екологічний туризм


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання».  Реабілітаційний туризм має великий вплив на оздоровлення літніх людей та людей з обмеженими можливостями. Реабілітаційний туризм є чинником, що протидіє гіпокінезії, яка деструктивно впливає на здоров`я і психіку. Рухові обмеження значно знижують життєві можливості, служать причиною гноблення, зневіри, стресу, втрати віри в себе. Через туризм здійснюється терапія і профілактика психосоматичних захворювань, підтримання фізичної форми і здоров`я. Екологічний туризм - це подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відношенню до непорушеним природним територіям з метою вивчення і насолоди природою і культурними пам`ятками, яке сприяє охороні природи, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією.

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідних заходів реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Пітенко Сергій Леонідович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 2 0 0 0 0 0