Дизайн життєвого простору


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна спрямована на формування у струдентів знань про підхід дизайн мислення щодо проектування студентами власного життєвого простору через практичне застосування дизайн мислення у проектуванні життя та кар^єри. Змістовний модуль І. Дизайн мислення як головна складова життєвого проекту. Формування погляду на власне життя як на проект. Дизайн мислення - основа життєвого проекту. Особистісна рефлексія як механізм побудови життєвого простору. Фіксація позитивних емоцій. Формуємо образ ідеальної діяльності. Брейншторм як  асоціфтивний аналіз та ідейний інструмент. Змістовний модуль ІІ. Проектування твого життя. Внутрішній ресурс особистості як складова побудови життєвого протору. Комплекс стратегічного планування. Можливі ризики та наслідки. Готовність та відповідальність за власний життєвий вибір. Життєві кризи - шляхи виходу. "Перезавантаження" життєвого простору. Змістовний модуль ІІІ. Життєвий вибір як фактор особистісного саморуху. Психологічні можливості для саморуху. психологія вибору. Критерії готовності вибирати.  Спроможність до життєвого вибору та психологічні техніки її розвитку. Розвитку здатності до вибору. Змістовний модуль ІV. Коучингові техніки побудови життєвого простору. Коучинг як інструмент фахівця здатного до самовдосконалення. Коучинг життєвої стратегії. Внутрішній потенціал коучингових технологій побудови життєвого простору особистості. Індивідуальна програма дизайну життєвого простору особистості.

Мета курсу

Розширення загальних компетенцій студента у галузі особистісної реалізації, формування умінь достратегічного планування власного життєвого простору.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - оволодіння навичками дизайн мислення; - використання проектних технологій щодо побудови життєвого простору студента; - формування умінь виходу із зони комфорту; - формування внутрішньої рефлексивної позиції щодо життєвого вибору студента.

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська), 6.000000 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Фурман Вікторія Вікторівна, Шевцова Олена Михайлівна, Москальов Максим Володимирович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 4 4 0 0