Правознавство


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна присвячена вивченню: основ держави і права; конституційного права України; основ адміністративного права та конкретних стягнень за вчинення правопорушень; основ кримінального права та покарань за вчинення злочинів; загальних засад цивільного права, отримання спадщини у спадок, порядку укладання договорів; основ сімейного права, порядку укладання та розірвання шлюбу, умов шлюбного контракту; основ трудового права України, умов працевлаштування, робочого часу та часу відпочинку; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій у різних галузях права.

Мета курсу

Розширення знань студентів з основних галузей права; ознайомлення з провідними правами та обов’язками громадянина; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання загальних положень основних галузей права України; - знання основних нормативно – правових актів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права.

Підрозділ

Кафедра правознавства,
Інститут суспільства
Кафедра публічного та приватного права (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Обловацька Наталія Олександрівна, Нікітенко Олександр Іванович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 4 4 0 0