Кримінальна проблематика в ЗМІ


2017-2018 навчальний рік
Оскільки основне призначення ЗМІ – безперервне відображення суспільного життя в усіх його діалектичних зв'язках, суперечностях і конфліктах, то висвітлення кримінальної проблематики  усе частіше розглядають як складну систему із взаємозалежними елементами. 

Мета курсу

Навчити студента працювати з інформацією кримінального характеру; здійснювати накопичення, обробку та аналіз такої інформації; навчити працювати з відповідними джерелами інформації; зацікавити та спонукати студента до подальшого поглиблення в основах кримінальної проблематики.

Програмні результати навчання

знати криміналістичну характеристику окремих видів злочинності та особливості боротьби з нею; кримінологічну та правову характеристику особи злочинця; склад злочину; вміти розрізняти групи організованої злочинності; розповсюджувати інформацію в ЗМІ про корисливу та корисливо-насильницьку злочинність в Україні з дотриманням кримінального законодавства України.

Підрозділ

Кафедра правознавства,
Інститут суспільства
Кафедра публічного та приватного права (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.030301 Журналістика

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Бойчук Дмитро Валерійович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (5) 0 5 0 0 0 0