Сучасні методи дослідження соціальної інформації


2017-2018 навчальний рік
Курс містить фахові поняття про основні концепції соціальної інформатики, сутність інформаційного способу життя, програми розвитку інформатизації суспільства, українські та зарубіжні програми інформатизації соціальної сфери, про сучасні методи дослідження соціальної інформації. Також викладено на професійному рівні відомості про соціальні мережі в інформаційному суспільстві, про електронне урядування, електронну комерцію та сучасні технології дослідження у цих сферах.

Мета курсу

Формування сучасного рівня знань з методології, теорії методу і процесу, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, надання системних відомостей про сучасні методи дослідження соціальної інформації, розвиток компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань, обробки та презентації результатів виконаної наукової роботи, забезпечення готовності магістрантів до професійної діяльності у галузі соціальної інформації.

Програмні результати навчання

- знання актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як соціальна інформатика, соціальна статистика. - знання і навички із моделювання соціальних процесів, сучасних технологій дослідження соціальної інформації. - здатність вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності.

Підрозділ

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін,
Інститут суспільства
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

8.04030203 Соціальна інформатика

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Машкіна Ірина Вікторівна

Деталізовано

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Кредити (4) 0 4 0 0 0