Історія запорозького козацтва


2017-2018 навчальний рік
Історіографія та джерела історії запорозького козацтва. Витоки українського лицарства. Перші козацькі громади на південному пограниччі. Дмитро Вишневецький і будівництво  Хортицького замку. Заснування Запорозької Січі на Томаківці та організація січової громади. Сухопутні та морські походи. Самійло Кішка і Петро Сагайдачний. Реєстрове військо на Базавлуцькій та Микитинській Січі. Участь запорожців у Визвольній війні середини XVII ст. Суперництво Січі з Гетьманщиною. Кошові отамани Іван Сірко, Петро Іваненко та Кость Гордієнко. Запорожжя під зверхністю Російської імперії. Вольності Війська Запорозького. Петро Калнишевський. Участь запорожців у російсько-турецьких війнах. Військове мистецтво запорозького козацтва. Традиції запорожців у військових формуваннях ХХ ст.

Мета курсу

Ознайомлення студентів з еволюцією життя запорозької громади та її спадкоємців. Розкриття значення запорозького козацтва в українській історії.

Програмні результати навчання

Набуття знань про історію запорозького козацтва та визначення його ролі в державотворчих процесах.

Підрозділ

Кафедра історії України,
Інститут суспільства
Кафедра історії України (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.010203 Здоров'я людини, 6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Щербак Віталій Олексійович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 4 0 0 0 0