Секція "Аеробіка"


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна передбачає оволодіння студентом сучасними знаннями, практичними уміннями і навичками щодо профілактики серцево-судинних захворювань засобами фізичної культури і спорту шляхом регулярних практичних занять оздоровчого спрямування.  

Мета курсу

Послідовне формування фізичної культури особистості майбутнього фахівця відповідного рівня освіти та стану здоров’я шляхом залучення до регулярних практичних занять у секції оздоровчого кардіопротективного фітнесу на засадах системи знань щодо ведення здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати на практиці знання щодо проведення практичних занять у секції оздоровчого кардіопротективного фітнесу; вміння розробляти індивідуальні плани оздоровчого тренування серцево-судинної та дихальної системи; оволодіння методами індивідуального дозування оздоровчих фізичних навантажень та їхнього оцінювання; самоконтроль під час навчальних і самостійних занять; засвоєння вимог техніки безпеки.

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання,
Гуманітарний інститут
Кафедра фітнесу та рекреації (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.130102 Соціальна робота, 6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Чекмарьова Валентина Василівна, Боляк Наталія Леонідівна, Бірючинська Світлана Валеріївна, Бистра Ірина Ігорівна, Данило Любов Ігорівна, Гаврилова Наталія Григорівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0