Історія світової культури


2017-2018 навчальний рік
 Кожна історична епоха мала свої цінності, на тлі яких формувалися твори мистецтва і культури. Отже, в центрі уваги курсу стоїть проблема вивчення різних культур як форм суспільно-духовної свідомості в конкретну історичну епоху. Саме таким шляхом виявляються загальносвітові духовні і моральні цінності, відображені в предметах мистецтва.

Мета курсу

Формування у студентів духовної культури розвиненої особистості; створення світоглядних передумов для розуміння шляхів розвитку духовної культури країн Європи протягом історичного розвитку європейських народів, допомогти студентам усвідомити себе суб’єктом культурної творчості

Програмні результати навчання

Знання загальних напрямів та закономірностей процесу розвитку світової культури; вміння розкривати характер зв’язків між культурними надбаннями народів світу; здатність визначати основні підходи до розуміння сучасних проблем світової культури; процесу розвитку окремих видів мистецтва народів світу.

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії,
Інститут суспільства
Кафедра всесвітньої історії (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 0 0 0 0 0