Філософія любові


2017-2018 навчальний рік
Ідея любові – як пристрасті, почуття, відносин, практики, досвіду. Вивчаються парадигми в інтерпретації любові. Філософія любові допомагає усвідомити не лише сутність любові як всесвітнього початку але і осягнути методи, шляхи і прийому її міжособистісної реалізації в сфері міжособистісних відносин. Розглядається любов як ідея і ідеал, любов як Ерос. Курс передбачає читання і обговорення винятково першоджерел, філософських статей і текстів, які стосуються історичних та концептуальних інсайтів та рефлексій про любов. Література включатиме тексти сучасних та класичних філософів: Платона (Бенкет, Федр), Арістотеля (Нікомахова етика), Томи Аквінського (уривки з «Суми теології»), М. Монтеня (Проби), Б. Спінози (Етика), І. Канта (Лекції з етики), А. Шопенгауера (МСЛ), С. Кєркегора (Або/або), Ф. Ніцше (Весела наука) Ж.-П. Сартра, Е. Фромма (Мистецтво любити), Папи Бенедикта XVI (енцикліка Deus Caritas Est); а також К.Льюїс, Любов та Алегорія любові; Д. де Ружмон «Любов та західна культура»; Д.фон Гильдебранд  Метафизика любви; Е.Левінас, Філософія, справедливість і любов; М. Мамардашвили, В поисках утраченого времени; Ж. Дерріда, Дарувати час; Р. Барт, Фрагмент мови закоханого. Авторський курс читається з широким залученням відеоматеріалів, фольклорних записів та презентацій PowerPoint. Курс читається з широким залученням відеоматеріалів, презентацій PowerPoint.

Мета курсу

Дослідити та спробувати ближче зрозуміти, що таке філософування та філософія, проаналізувати філософську категорію «любові», її первинність у філософії, розглянути філософію як дію та мудрість любові, а філософування як мистецтво любити. Курс досліджує любов з філософської, культурологічної, теологічної та психологічної перспектив.

Програмні результати навчання

- визначати сутність любові, - розрізняти відмінності між різними видами особистої любові; - розрізняти специфіку сучасних та традиційних підходів до поняття «любов»; - визначати функції любові та її свідомості в суспільстві; - розуміти роль внутрішніх зв'язків між філософією, думкою (логос) і любов'ю (філія); - з’ясовувати основні фактори виникнення, розвитку та зміни уявлень про любов відповідно історичної епохи; - розрізняти онтологію, гносеологію, герменевтику, феноменологію, семіотику, метафізику, риторику та логіку любові; - визначати природу образотворчості та літератури крізь призму любові; - виділяти соціальні конструкції любові у практиці сучасної філософії.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Інститут суспільства
Кафедра філософії (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0