Виставкова діяльність


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна орієнтована на отримання системного уявлення про сутність і місце виставкової діяльності у системі комунікацій підприємства, основні тенденції розвитку виставкового ринку в Україні та світі; формує практичні навички, раціональні підходи щодо організації і проведення виставкової діяльності підприємств і установ різних галузей економіки.

Мета курсу

Дисципліна спрямована на формування загальних організаційно-управлінських та інформаційних програмних компетентностей щодо використання виставок та ярмарків як інструментів комунікації підприємств і установ як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках

Програмні результати навчання

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати освітньої програми підготовки бакалаврів: - здатність застосовувати у майбутній професійній діяльності основні поняття виставкової діяльності, законодавчі акти та нормативно-методичні (міжгалузеві й галузеві) документи, що регламентують виставкову діяльність; класифікувати виставкові заходи; здійснювати аналіз виставкового ринку для провадження ефективної виставкової діяльності підприємств і установ різних галузей економіки; здійснювати планування участі у виставці, підготовку до участі у виставці, ефективно використовувати інструменти залучення відвідувачів, організовувати і проводити івент-заходи, здійснювати післявиставковий маркетинг

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Гуманітарний інститут
Кафедра бібліотекознавства та інформології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 4 4 0 0