Основи робототехніки


2017-2018 навчальний рік
Курс тісно пов'язаний з вивченням конструкцій, механіки роботів і механізмів, засобів керування і діагностики, програмуванням. Курс передбачає створення і програмування власних електромеханічних пристроїв та роботів. Докладно розглядається роботи серії Lego Mindstorms та рухомі платформи Formula Flowcode Buggy.

Мета курсу

Розширення фахових компетентностей

Програмні результати навчання

Сформовані уміння і навички конструювання, вирішення конструкторських завдань з механіки та роботехніки, освоєння основ програмування. Розвиток творчої активності, самостійності в прийнятті оптимальних рішень в різних ситуаціях, різних видів мислення (логічного, комбінаторного, творчого).

Підрозділ

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін,
Інститут суспільства
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.040302 Інформатика, 6.010102 Початкова освіта, 6.040201 Математика

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна, Співак Світлана Михайлівна, Гладун Марія Анатоліївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 4 0 0 0