Секція "Фітнес-пілатес"


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів усіх напрямів. Теорія та методика  практичних занять у секції пілатесу передбачає оволодіння студентом сучасними знаннями, практичними уміннями і навичками щодо всебічного розвитку рухових якостей, формами, методами та засобами фізичної культури і спорту.

Мета курсу

Послідовне практичне формування життєво важливих рухових якостей та функціональних можливостей особистості шляхом залучення до регулярних практичних занять у секції пілатесу.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати на практиці знання щодо проведення практичних занять у секції пілатесу; вміння розробляти індивідуальні плани тренування гнучкості, сили, координації та витривалості; оволодіння методами дозування фізичних навантажень та самоконтролю під час навчальних і самостійних занять; засвоєння вимог техніки безпеки.

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання,
Гуманітарний інститут
Кафедра фітнесу та рекреації (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська), 6.000000 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Гаврилова Наталія Григорівна, Бистра Ірина Ігорівна, Морозова Світлана Миколаївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 2 2 0 0 0 0