Інформатизація соціальної сфери і управління


2017-2018 навчальний рік
В курсі на професійному рівні викладено принципи функціонування комунікаційних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства, соціокультурні аспекти функціонування інформаційно-комунікаційних систем, особливості управління інформаційними системами і ресурсами із використанням технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики.

Мета курсу

формування професійних знань по питанням інформатизації соціальної сфер та управління, прфесійне користування ресурсами із використанням технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій на засадах інформаційного управління та соціальної інформатики в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Програмні результати навчання

- знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в соціальній інформатиці, таких як формування єдиного інформаційного простору соціальної сфери з використанням сучасних ІКТ, управління інформаційними системами і ресурсами, соціальна статистика, методологія і методи наукових досліджень. - знання і навички із моделювання соціальних процесів, програмних засобів обробки даних соціальної сфери для прийняття управлінських рішень, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні соціальними системами. - здатність вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - здатність критично аналізувати публікації на цю тему.

Підрозділ

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін,
Інститут суспільства
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

8.04030203 Соціальна інформатика

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Носенко Тетяна Іванівна

Деталізовано

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Кредити (5) 0 0 5 0 0 0