Ювелірні техніки


2017-2018 навчальний рік
Курс спрямований на отримання студентами навичок у створенні ювелірного виробу - від стадії ідеї, розробки ескізу на папері або за допомогою комп'ютерних програм, до втілення в матеріалі (мідь, латунь, бронза), отримання досвіду у техніці емальєрства - гарячої та холодної емалі

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності (за спеціальністю)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати знання та навички з теорії та практики ювелірної справи, ознайомитися з основними техніками художньої обробки металу, вміння самостійно створити ювелірний виріб низького рівня складності

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Барбалат Олександра Володимирівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 0 0 4 4 0 0