Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти

 

 

Освіта в цілому - це поле комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу й системного аналізу, оскільки вона є "системним" об’єктом...

В.Г. Кремень

 

НДЛ освітології випускає збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» та науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», які включено до переліку наукових фахових видань ВАК України, а також наукометодичний щорічник українсько-польське/польсько-українське видання «Освітологія».

Наукові видання входять до польської міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та до російської наукометричної бази даних РИНЦ

 

 

Зі змістом наукових видань Ви можете ознайомитися на веб-сайтах:

Неперервна професійна освіта: теорія і практика   

Педагогічний процес: теорія і практика    

Освітологія / Oświatologia 

«Освітологічний дискурс» – наукове фахове електронне видання