Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти

 

 

Освіта в цілому - це поле комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу й системного аналізу, оскільки вона є "системним" об’єктом...

В.Г. Кремень

 

НДЛ освітології випускає:

наукові фахові журнали 

«Педагогічний процес: теорія і практика»;

«Неперервна професійна освіта: теорія і практика»;

"Освітологія";

електронне наукове фахове видання

"Освітологічний дискурс";

які включено до переліку наукових фахових видань України.

Науковий англомовний журнал

"The Modern Higher Education Rewiew"

Наукові видання входять до польської міжнародної наукометричної бази даних

Index Copernicus