Курси викладачів Інституту людини, що проходять навчання з 4.11.2013р