Ресурс використовується для набуття студентами-магістрами базових навичок роботи із CMS Moodle
В курсі вивчається....