Міжнародна конференція, організована в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, яка відбудеться 26-27 вересня 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка.